Får ikke fradele tomter før atkomstveg er sikret

Kartutsnitt

Fylkesmannen har behandlet omgjøringsbegjæringen fra Sør-Fron kommune om adkomst til 22 hyttetomter på Gålå og fastholder sitt tidligere vedtak. Tomtene kan ikke fradeles før det er sikret atkomstveg til tomtene og den private tvisten om eiendomsgrensene i Langslåvegen er avgjort.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.05.2020

I mars behandlet Fylkesmannen klage på fradeling av 22 hyttetomter på Gålå. Utbygger la til grunn at atkomstvegen til tomtene går over selskapets egen eiendom. Hyttenaboer mente at deler av vegen lå på deres eiendommer. Fylkesmannen tok klagen fra naboene til følge, og avslo søknaden om fradeling. Kommunens tillatelse ble dermed omgjort.

Sør-Fron kommune mente å kunne dokumentere at det foreligger sikret atkomst til tomtene og at Fylkesmannens avgjørelse derfor var feil. Kommunen ba om at Fylkesmannen så på saken på nytt Fylkesmannens har foretatt en ny behandling og kommet til at det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket. Fylkesmannen mener det er reell uenighet om hvor grensen i Langslåvegen går og har derfor konkludert med at lovens krav til sikret atkomst ikke er oppfylt. Vi har henvist til avklaring i jordskifteretten, før tomtene kan fradeles.