Statsforvalteren klager på vedtak i Tynset kommune

Reinflokk

Statsforvalteren i Innlandet har valgt å klage på Tynset kommunes vedtak der de innvilger dispensasjon for tilbygg til hytte ved Fallningsjøen. Hytta ligger langt inne i Forollhogna nasjonale villreinområde, NV/sone 1 – som er de viktigste, indre områdene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.07.2021

Utbyggingen vil tilføre hytta ett ekstra soverom. Det er ingen aktiv seterdrift eller annen landbruksrelatert næring som drives fra eiendommen. Tilbygget er i seg selv ikke stort, men det gir økt overnattingskapasitet, noe som vil legge til rette for økt menneskelig aktivitet langt inne i et nasjonalt villreinområde. Statsforvalteren mener at en utbygging som kan øke menneskelig aktivitet inne i et helårs beiteområde kan berøre villreinen. Tiltak som kan berøre villrein er ikke forenelig med intensjon bak retningslinjene i Regional plan for Forollhogna villreinområde og er ikke forenelig med kommunens egen arealplan. Statsforvalteren viser også til at det er kort avstand inn til viktige kalvingsområder.

Intensjon med retningslinjer i regionale planer for villreinområder er å unngå den bit-for-bit utbyggingen som har redusert villreinens leveområder over lang tid. Statsforvalteren mener at en ikke kan vurdere effekten av utbygging av hytta ved Fallningsjøen alene. Konsekvensene for villrein kan være større når en ser hvilken samlet belastning ulike påvirkningsfaktorer har for villrein. En praksis der hytter i inne i et nasjonalt villreinområde tillates utbygd med ekstra soverom for å øke overnattingskapasiteten, uten en samlet, konkret vurdering av konsekvensene for villrein, kan gi større samlet konsekvens for mer enn Tynsets areal. Presedensvirkningen av vedtaket vil også ha en konsekvens for hele villreinområdet.

Kontaktpersoner