Mekling om reguleringsplan for Birkenåsen førte frem

Bilde av slalombakken i Digeråsen

Det ble meklet om regulerinsplan for Birkenåsen i Åmot kommune. Meklingen var mellom Statsforvalteren og Åmot kommune. Tema for meklingen var villrein og fritidsbebyggelse. Meklingen førte frem.

Publisert 08.05.2024

Planprosessen startet i 2019. Det har vært mye dialog for å løse innsigelser, men avklaring av utbyggingsvolum av fritidsbebyggelse gjensto.

Meklingen førte frem og innebærer følgende: 

  • Det gis anledning til 650 nye enheter på Birkenåsen på nærmere bestemte areal.
  • Prosess for å ta ut Engulvsfjellet (BKB1) i Kpa fullføres med endelig vedtak.
  • Skramstadsetras videre utvikling ses i nær sammenheng med villreinfaglige råd.
  • Formuleringer omkring avbøtende tiltak i reguleringsplanen forsterkes.