Foreløpig ingen enighet om bevaring av tvillingbyggene i kvartal 9 i Hamar

Mekling resulterte i at partene ble enige om å utrede alternativer for hel eller delvis bevaring av tvillingbyggene i kvartal 9 i Vestbyen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.09.2019

Tvillingbyggene er en del av Hamars industrihistorie, og Hedmark fylkeskommune har derfor fremmet innsigelse mot at de nå ønskes revet.

I ny reguleringsplan ønsker Hamar kommune å bygge boliger i hele kvartalet for å gjenskape kvartalsstrukturen. Plasseringen av tvillingbyggene gjør dette vanskelig. Bygningen, som har vært en del av Melkefabrikken i Hamar, er derfor foreslått revet.

Fylkeskommunen mener tvillingbyggene fint kan bevares og brukes som leilighetsbygg eller grendehus. Etter forslag fra mekler ble partene enige om å gå en runde til for å undersøke alternativene; bevare byggene helt der de står, bevare dem delvis, eller å rive byggene, men bevare/gjenskape fasade/elementer.

Kontaktpersoner