Enighet om Østerdalsporten i Byplan Elverum

Etter meklingsmøte tirsdag 11. juni er det enighet mellom Elverum kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet om å tillate inntil 2000 m2 detaljvarehandel på Østerdalsporten.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.06.2019

Meklingsmøtet omhandlet premissene for etablering av handel på Østerdalsporten. Statens vegvesen og Fylkesmannen hadde innsigelser til byplanens bestemmelser om handel ved nye Rv. 3, også omtalt som Østerdalsporten. Kommunen ønsket å åpne for 7000 m2 butikkareal for detaljvarehandel. I meklingen ble partene enige om å tillate inntil 2000 m2 bruksareal for detaljvarehandel i separat bygg. Dette tilsvarer tillatte arealer på Ånestad i Løten kommune og Innlandsporten i Stange kommune. Øvrige arealer på Østerdalsporten er avsatt til handel med plasskrevende varer.