Webinarserie om klima og natur for planleggere

I år inviterer Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet til en egen webinarserie spesielt rettet mot planleggere i kommunene. Tiltaket har fått navnet "Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging".

Publisert 24.01.2024

Det er lagt opp til en serie på 8-10 temabolker, der hver temabolk består av et webinar med innledninger og gode muligheter for å stille spørsmål. 

Kommunene vil få oversikt over den viktigste og nyeste kunnskapen man trenger for å ta hensyn til utslippsreduksjoner, klimatilpasning og naturmangfold i kommunens planarbeid.

Det er så langt planlagt følgende temaer:

  • Planstrategi og planrevisjon
  • Hvordan ta hensyn til natur/naturmangfold i planarbeid?
  • Hvordan redusere klimagassutslipp gjennom planarbeid?
  • Hvordan bruke planarbeidet til effektiv klimatilpasning?
  • Synergier og målkonflikter ved å se natur, klimatilpasning og utslippskutt i sammenheng i planarbeidet
  • Arealregnskap, naturregnskap og klimagassregnskap
  • Medvirkning og involvering, internt og ut i lokalsamfunnet
  • Samarbeid for økt kompetanse, mer ressurser og bedre planer
  • Hvordan lage det effektive beslutningsgrunnlaget, og forankre og formidle det?

Les mer og meld dere på her: https://www.miljodirektoratet.no/kunnskapsarena