Rondane villreinområde - innspill

Her kan du lese alle innspill fra interesserte og berørte som vi har mottatt. 

Publisert 02.03.2023

Avgitte innspill

 
Dato Navn på avsender og innspill
08.03.2023 Fredrik Stokke-Fornes - les innspill
08.03.2023 Rune Hemli - les innspill
09.03.2023 Tormod Lien - les innspill
16.03.2023 Knut Johansen - les innspill
23.03.2023 Elisabeth Margrethe Giertsen Halle - les innspill
01.04.2023 Tor Einar Skogesal - les innspill
02.04.2023 Anonym - les innspill
11.04.2023 Roland Mortvedt - les innspill
12.04.2023 Sel jeger og fiskerforening - les innspill
20.04.2023 Anonym - les innspill
24.04.2023 Steinar Dahlen - les innspill
26.04.2023 Vegar Bekken - les innspill
05.05.2023 Anonym - les innspill
09.05.2023 Sel kommune - les innspill, les saksutredning fra kommunestyremøtet
11.05.2023 Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning - les innspill
12.05.2023 Øyer Tretten Bondelag - les innspill
12.05.2023 Agnes Skarholt - les innspill
17.05.2023 Helle Jørstad - les innspill 
23.05.2023 Rolf Ingvar Torgals - les innspill
24.05.2023 Anonym - les innspill
25.05.2023 Venabu Fjellhotell - les innspill
25.05.2023 Birkenåsen Velforening - les innspill
26.05.2023 Løten og Vang beitelag - les innspill 
28.05.2023 Anonym - les innspill
29.05.2023 Ringebu Fåvang Bonde og Småbrukarlag - les innspill
30.05.2023 Ringebu kommune - les innspill 
30.05.2023 Fåvang gjeterlag - les innspill
30.05.2023 Dovre arbeiderparti - les innspill
30.05.2023 Anonym - les innspill
30.05.2023 Thorbjørn Tho - les innspill
30.05.2023 Rondane sør villreinutvalg - les innspill
30.05.2023 Stiglaget for Mysuseter, Raphamn og Kringseter - les innspill
30.05.2023 Vang Almenning - les innspill
31.05.2023 Tjønnbakkvegen AS - les innspill 
31.05.2023 Sel Idrettsråd - les innspill
31.05.2023 Folldal Fjellstyre - les innspill
31.05.2023 Innlandet Bondelag - les innspill
31.05.2023 Statens vegvesen - les innspill
31.05.2023 Nord-Fron Høyre - les innspill
31.05.2023 Pilgrimssenter Dovrefjell - les innspill
31.05.2023 Fampen Villreinområde - les innspill
31.05.2023 Bjørn Brænd - les innspill
31.05.2023 Nord-Gudbrandsdal MDG - les innspill
31.05.2023

Finn Audun Grøndahl og Harald Bolstad - les innspill

31.05.2023

Bevar villreinen i Rondane - les innspill

31.05.2023

Mysusæter vel - les innspill

31.05.2023

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Nasjonalparkstyret vil som sitt innspill vise til utkast til forvaltningsplan oversendt Miljødirektoratet til faglig godkjenning

01.06.2023

DNT Lillehammer - les innspill

01.06.2023

Hamar og Hedemarken Turistforening - les innspill

01.06.2023

DNT Oslo og Omegn - les innspill

01.06.2023

Stor-Elvdal kommune - les innspill

01.06.2023

Ringsaker Jakt- og fiskeområde - les innspill

01.06.2023

Sel Høyre - les innspill

01.06.2023

Statskog SF - les innspill

01.06.2023

Vulufjell Fjellstyre - les innspill

01.06.2023

Sel Fjellstyre - les innspill

01.06.2023

Villreinutvalget i Rondane nord - les innspill

01.06.2023

NJFF Oppland og NJFF Hedmark - les innspill

01.06.2023

Funkibator - les innspill

01.06.2023

Else Mari Bjørke - les innspill

01.06.2023

Jørn Rødølen - les innspill

01.06.2023

Sødorp Sameige - les innspill

01.06.2023

Dovre Bondelag - les innspill

01.06.2023

Sødorp Beitelag - les innspill

01.06.2023

Nord-Fron Bondelag - les innspill

01.06.2023

Nord-Fron Bonde og Småbrukerlag - les innspill

01.06.2023

Naturvernforbundet i Innlandet - les innspill

05.06.2023

Ringebu fjellstyre - les innspill

08.06.2023

Ringsaker kommune - les innspill

20.06.2023

Nord-Fron kommune - les innspill