Ukesbrev rovvilt 9. august til 16. august

Her er de viktigste rovvilthendelsene i uka som har gått.

Publisert 17.08.2022

Jerv

Skjåk- Etter dokumenterte skader i Raudalen og Honsrøve ble det gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av skjåk kommune den 9. august. Fellingstillatelsen løp frem til 16. august uten at jerven ble felt. På bakgrunn av nye skader i samme områder er fellingstillatelsen forlenget frem til 23. august.

Nord-Fron- På bakgrunn av dokumentert skade ved skjerrelfjellet i Nord-Fron ble det gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør, Fron og Sel kommuner. Tillatelsen løp frem til 16. august uten at jerven ble felt. På bakgrunn av nye skader i samme områder er fellingstillatelsen forlenget frem til 23. august.

Lesja- På bakgrunn av ferske dokumenterte skader på østsiden av Aursjøen i Lesja, utvidet Statsforvalteren den 10. august fellingsområdet for fellingstillatelsen i deler av Lesja kommune. I tillegg ble virketiden for fellingstillatelsen forlenget frem til 16. august. Tillatelsen ble senere forlenget frem til 23. august med bakgrunn i nye dokumenterte skader.

Vågå, Lom, Skjåk, Lesja Dovre- Statsforvalteren avslo søknad om forlengelse av skadefellingstillatelsen i deler av Vågå, Lom, Skjåk, Lesja og Dovre kommuner, som utløp den 15. august uten at jerven ble felt.

Vågå og Lom- Statsforvalteren avslo søknad om forlengelse av skadefellingstillatelsen i deler av Vågå og Lom kommuner, som utløp den 15. august uten at jerven ble felt.

Os- På bakgrunn av dokumentert skade i beiteområdet, søkte Dalsbygda beitelag om skadefellingstillatelse på en jerv i Tolga og Os kommuner. Statsforvalteren avslo søknaden, blant annet med bakgrunn i at den påviste skaden var gammel. Statsforvalteren har bevilget midler til ekstraordinært tilsyn i området.

Tynset og Tolga- Austfjellet beitelag søkte om fellingstillatelse på en jerv med bakgrunn av at det er gjenfunnet kadaver i beiteområdet. I tillegg ble det observert en jerv i Gammeldalen i Tynset øst. Det har også tidligere i beitesesongen vært gitt fellingstillatelse i området. Statens naturoppsyn har ikke kunnet påvise at skadene er forårsaket av jerv. Statsforvalteren avslo søknad om skadefelling. Statsforvalteren har bevilget midler til ekstraordinært tilsyn i området.

 

Gaupe

Gausdal- På bakgrunn i dokumenterte skader ved Olstad i Gausdal kommune, ble det gitt fellingstillatelse på en gaupe i hele Gausdal kommune, gjeldende frem til 19. august.

 

Bjørn

Rendalen- På bakgrunn av observasjon av en bjørn i Sølendalen hamnelags beiteområder ble det søkt om fellingstillatelse på bjørnen. Statsforvalteren avslo søknaden. Det er så langt ikke dokumentert skader forårsaket av bjørn i området. Statsforvalteren har bevilget midler til ekstraordinært tilsyn i området.

Dovre – På bakgrunn av en dokumentert bjørneskade ble det gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Dovre kommune den 15. august. Fellingstillatelsen løper til 22. august.

 

Ulv

Nord-Østerdal- Med bakgrunn i nye ferske skader forlenget Statsforvalteren fellingstillatelsen på en ulv i nord-Østerdal frem til 29. august.

Åsnes- Det ble observert en ulv som oppholdt seg nær bebyggelse i Åsnes kommune den 15. august. Kommunen søkte Miljødirektoratet om fellingstillatelse på ulven. Søknaden ble avslått av Miljødirektoratet. 

 

Kongeørn

Det er ikke meldt inn hendelser knyttet til kongeørn siste uke

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.