Ukesbrev rovvilt 20.-27. juni

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 28.06.2022

Jerv

Det er ikke meldt om noen hendelser knyttet til jerv siste uke.

 

Ulv

Fellingstillatelsen på en ulv i deler av Stange, Løten, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Eidsvoll kommuner, som ble forlenget frem til 21. juni, utløp uten at ulven ble felt.

Den 21. juni ble det dokumentert 14 ulveskader på sau ved Grimstilen – Tomsætra i Ringsaker kommune. Ringsaker beitelag fikk med bakgrunn i dette midler til ekstraordinært tilsyn og innleie av kadaverhund. Det ble iverksatt fellingsforsøk i området som inngikk i fellingsområdet til tillatelsen som ble gitt i Hamar kommune den 14. juni. Statsforvalteren utvidet den 22. juni fellingsområdet til også å inkludere deler av Lillehammer og Øyer kommuner. En ulv ble felt under skadefellingsforsøk i Ringsaker natt til 23. juni. Det er så langt dokumentert 27 skader forårsaket av ulv i området.

Den 24. og 25. juni ble det gjenfunnet fire sauer tatt av ulv i Nord-Odal kommune. Statsforvalteren ga med bakgrunn i dette fellingstillatelse på en ulv i deler av Nord-Odal, Stange, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Eidsvoll kommuner. Fellingstillatelsen gjelder frem til den 7. juni. Det er også gitt midler til ekstraordinært tilsyn i beiteområdet.

 

Gaupe

Fellingstillatelsen på ei gaupe i Kongsvinger kommune utløp den 27. juni uten at det ble felt gaupe.

Den 21. juni ble det dokumentert at et lam var tatt av gaupe i Lia beitelag sine områder i Lom. Statsforvalteren ga på bakgrunn av dette fellingstillatelse på ei gaupe i deler av Lom og Vågå kommuner. Fellingstillatelsen utløp den 28. juni kl. 12 uten at gaupa ble felt.

 

Bjørn

Fellingstillatelsen på en bjørn i Dovre kommune utløp den 23.6. uten at bjørnen ble felt.

Den 24. juni ble det tatt bilde av en bjørn på viltkamera i Folldal. Statsforvalteren fant ikke grunnlag for å gi fellingstillatelse på bjørnen, men det er gitt midler til ekstraordinært tilsyn i omkringliggende beiteområder. Det er så langt ikke meldt om skader på sau i området.

 

Kongeørn

Det er siste uke dokumentert ett lam drept av kongeørn i Os kommune. Statsforvalteren ga midler til ekstraordinært tilsyn i beitelaget hvor skaden ble dokumentert.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.