Ukesbrev rovvilt 19. - 25. juli

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 26.07.2022

Jerv

20. juli undersøkte SNO to lam i henholdsvis Gammeldalen i Tynset og Bekkvollen i Tolga. Det ble gitt midler til ekstraordinært tilsyn i området, og det ble gitt skadefellingstillatelse fra 20. juli til 28. juli i deler av Tolga og Tynset.

Etter dokumentert jerveskade på sau i Rennebu, helt på grensa til Tynset, gav Statsforvalteren i Trøndelag i samråd med Statsforvalteren i Innlandet skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Rennebu, Midtre Gauldal og Tynset. Skadefellingstillatelsen ble gitt for perioden 20. juli til 25 juli. Det er gitt tilsynsmidler til Kvikne Øst beitelag.

Etter et nytt skadetilfelle på lam forårsaket av jerv i Musvorldalen i Sel kommune ble det gitt skadefellingstillatelse på en jerv. Tillatelsen gjelder for deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Dette er det fjerde kadaveret som er funnet i Mysuseter og Kampen beitelags beiteområde hvor jerv har vært skadegjører de siste to ukene.

25. juli ble det meldt om et kadaver dokumentert tatt av jerv i Sør-Hella sitt beitelag i Lesja.

Ulv

Statsforvalteren ga skadefellingstillatelsen på en ulv i Nord-Odal m.fl. kommuner 21. juli etter en viltkameraobservasjon samme kveld. Ulven ble felt på natta 22. juli. Den 24 juli ble det dokumentert en sau skadd av ulv ca. 15 km fra der ulven ble observert. Skadedato er anslått til 21. juli til 24 juli. Det er gitt midler til ekstraordinært tilsyn i området for å avdekke om det går flere skadde dyr i beiteområdet.

Gaupe

Det er dokumentert et lam tatt av gaupe i Sør-Aurdal 22. juli. Skadefellingstillatelsen på gaupe i Sør-Aurdal gikk ut 21. juli og det er ikke søkt om forlengelse. 

Kongeørn

Den 18. juli ble et lam dokumentert tapt til kongeørn i Dovre kommune.

Bjørn

Det er ikke meldt inn hendelser om bjørn siste uke.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.