Ukesbrev rovvilt 13. - 20. juni

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.

Publisert 21.06.2022

Jerv

 Det er ikke meldt om noen hendelser knyttet til jerv siste uke.

 

Ulv

Det ble på kvelden 14. juni tatt bilde av en ulv på viltkamera ved Nordre Brennsæter i Hamar kommune. Løten og Vang beitelag søkte om skadefelling. Det går nå et stort antall dyr på utmarksbeite både i Hamar og i tilgrensende kommuner, og det ble gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Hamar, Løten, Ringsaker, Åmot og Elverum samme kveld. Det er pr. 20. juni ikke dokumenterte skader på beitedyr i området.

Natt til 15. juni ble det filmet en ulv langs rv. 30 i Rendalen kommune.  Sølndalen Hamnelag søkte om skadefellingstillatelse på ulv på ettermiddagen 15. juni, og Statsforvalteren ga skadefellingstillatelse på en ulv i deler av kommunene Rendalen, Tynset, Tolga, Alvdal og Engerdal senere samme dag. Ulven ble felt på kvelden den 17. juni.

 

Gaupe

Den 16. og 17. juni ble det gjenfunnet til sammen to drepte dyr der SNO satte gaupe som antatt skadeårsak. På bakgrunn av de dokumenterte skadene ble det gitt skadefellingstillatelse på en gaupe i Kongsvinger beitelag sine beiteområder.

 

Bjørn

Kvelden den 14. juni ble det tatt bilde av en bjørn på viltkamera i Løten, like før var det bilde av sauer på samme kamera. Løten og Vang beitelag søkte om skadefellingstillatelse. Kort tid etter at det ble tatt bilde av bjørnen, ble det dokumentert to bjørneskader i samme område. Det ble gitt skadefellingstillatelse på bjørnen, og det ble gitt midler til ekstraordinært tilsyn i området. Bjørnen ble felt tidlig samme natt.

Natt til 16. juni ble det tatt bilde av en bjørn på viltkamera i Dovre. Samme formiddag ble det søkt om skadefelling av bjørn. SNO dokumenterte to bjørneskader i området samme dag, og Statsforvalteren ga skadefellingstillatelse på bjørn i området. Det er gitt midler til ekstraordinært tilsyn og bruk av kadaverhund i området. Pr. 20. juni er det dokumentert totalt åtte skader.

 

Kongeørn

Det er siste uke dokumentert 1 skade av kongeørn i Folldal og 1 skade i Vågå. På bakgrunn av den dokumenterte skaden i Folldal den 15. juni ble det den 16. juni søkt om skadefelling. Statsforvalteren avslo søknaden, det ble gitt midler til ekstraordinært tilsyn i beitelaget hvor skaden ble dokumentert.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.