Tap av sau til rovvilt i Innlandet

I denne artikkelen presenterer vi tall for dokumenterte tap av sau til rovvilt for årene 2019 til 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2021

Hvor mange skader de ulike rovviltartene forårsaker, varierer både mellom år og mellom ulike beiteområder. Det er også slik at noen rovviltarter, som jerv og gaupe, gjerne skjuler dyr de har tatt, slik at andelen som gjenfinnes er mindre for disse artene enn for ulv og bjørn.

I tillegg må kadaveret gjenfinnes raskt dersom Statens naturoppsyn skal ha mulighet til å fastslå dødsårsak. 

Innlandet består av to rovviltregioner; region 3 (gamle Oppland) og region 5 (gamle Hedmark).

 

imagez0l1.png

 

image98j2.png

 

image8f8ka.png

 

Tabellene er oppdatert pr 7. november 2021. Mer informasjon om tap til rovvilt, både for Innlandet og andre regioner,  kan du finne på Rovbase.