Særmøte for rovviltnemnda i region 5 - 20. mai

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemnda i region 5 den 20. mai fra kl. 10.15. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å bli med på møtet

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.05.2021

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  •  Sak 6/21 Klagebehandling av vedtak om fastsetting av kvote for lisensfelling og skadefelling av brunbjørn i region 5 Hedmark i 2021
  • Eventuelt