Møte i rovviltnemnda 3. mai 2021

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemnda i region 5 den 3. mai fra kl. 14. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å bli med på møtet

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.04.2021

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3/21 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5/Hedmark i 2021/2022

Eventuelt

 

 

Det åpnes for innlegg fra organisasjoner ved oppstart av møtet, inntil 2 minutter per organisasjon. Innlegg må meldes til sektratariatet på følgende e-postadresse: fmhesibo@statsforvalteren.no innen 30. april.