Møte i rovviltnemnda 24. mars 2021

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemnda i region 5 den 24. mars fra kl. 08.00. De som ønsker å delta som tilhørere under møtet kan gå inn via denne linken:

Klikk her for å bli med i møtet

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.03.2021

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 1/21 Tilskudd til forebyggende tiltak innenfor sør-samisk tamreindrift i 2021

Sak 2/21 Fordeling av midler til ulike typer forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2021

Møtekalender 2021

Eventuelt

 

Det åpnes for innlegg fra organisasjoner ved oppstart av møtet, inntil 2 minutter per organisasjon. Innlegg må meldes til sektratariatet på følgende e-postadresse: fmhesibo@statsforvalteren.no innen 22. mars.