Møte i rovviltnemnda 16. september

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 5 den 16. september fra kl. 10-10.15. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.09.2021

Saksliste:

- Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 11/21 Klagebehandling av vedtak om utvidet kvote for skadefelling av brunbjørn i region 5 Hedmark i 2021

- Eventuelt