Møte i rovviltnemnda 11. juni

Det avholdes Teams-møte i rovviltnemnda i region 5 den 11. juni fra kl. 08.00 til kl. 09.00. De som ønsker å delta som tilhørere på møtet kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å bli med på møtet

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.06.2021

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 7/21 Klagebehandling av vedtak om fastsetting av kvote for lisensfelling av jerv i region 5 Hedmark i 2021

Sak 8/21 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2021-2022

Eventuelt

 

 

Det åpnes for innlegg fra organisasjoner ved oppstart av møtet, inntil 2 minutter per organisasjon. Innlegg må meldes til sektratariatet på følgende e-postadresse: fmhesibo@statsforvalteren.no innen utgangen av 9. juni.