Møte i rovviltnemnda 11. august

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemnda i region 5 den 11. august fra kl. 12.00. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å bli med på møtet

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.08.2021

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  •  Sak 9/21 Klagebehandling av vedtak om fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2021-2022
  • Sak 10/21 Utvidet kvote for skadefelling av brunbjørn
  • Eventuelt