Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 26. august

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 26. august fra kl. 10.15.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.08.2021

Hovedsaken i møtet er lisensfelling av ulv utenfor og innenfor ulvesonen i i 2021/2022. 

Møtet planlegges som et fysisk møte på Scandic Oslo Airport hotell ved Gardermoen for nemndsmedlemmene, sekretariat, SNO, Mattilsynet og evt. media. Media som ønsker å delta fysisk, bes ta kontakt på e-post fmhesibo@statsforvalteren.no innen utgangen av 19. august.

Av smittevernhensyn legges opp til at andre tilhørere deltar digitalt på Teams via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet

 

Det åpnes for inntil to minutter innlegg i forkant av behandlingen, for organisasjoner som ønsker dette. Dette vil skje ved bruk av Teams og man må melde seg til sekretariatet på e-post fmhesibo@statsforvalteren.no, senest innen utgangen av 25. august.

Innkalling og saksdokumenter kan lastes ned på denne siden.