Fellesmøte for nemnda i region 4 og nemnda i region 5 samt særmøte for nemnda i region 5 den 16. april

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, samt særmøte for region 5

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 16. april fra kl. 09.00-11.00, samt særmøte i region 5 fra kl. 11-12.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.04.2021

De som ønsker å delta som tilhørere til møtene kan gå inn via denne linken:

Klikk her for å bli med på møtet

 

Saksliste for fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5

Fellessak 1-21 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2021-2022

 

Saksliste for særmøte for rovviltnemnda i region 5

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3/21 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5/Hedmark i 2021/2022

Sak 4/21 Fastsetting av kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5/Hedmark i 2021

Sak 5/21 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av gaupe i region 5/Hedmark

Eventuelt

Det åpnes for innlegg fra organisasjoner ved oppstart av møtet i region 5, inntil 2 minutter per organisasjon. Innlegg må meldes til sekretariatet på følgende e-postadresse: fmhesibo@statsforvalteren.no innen 14. mars.