Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Den genetisk verdifulle ulven som ble påvist i Engerdal er fortsatt i bevegelse. Statsforvalteren gjør derfor en ny midlertidig avgrensing for lisensfellingsområdet for ulv utenfor ulvesona.

Publisert 26.02.2024

Statsforvalteren følger med dette opp Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona, der det heter at «statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår». Vår beslutning er også i tråd med rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak, der det i punkt 5 framgår at «Dersom ny kunnskap om genetisk verdifulle individer skulle tilkomme, kan Statsforvalteren gjøre det som er nødvendig for å redusere sannsynligheten for at disse felles

Lisensfellingen av ulv stoppes midlertidig i den delen av Stor-Elvdal kommune som ligger øst for Glomma og sør for fv. 30 fra Koppang mot Åkrestrømmen og den delen av Rendalen kommune som ligger sør og øst for fv. 30 mellom Koppang og Åkrestrømmen og sør for fv. 217 fra Åkrestrømmen til grensa mot Engerdal. Dette gjelder fra 26. februar.

De øvrige områdene utenfor ulvesona i region 5 Hedmark er det nå åpnet for lisensfelling. Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er avsluttet.

For region 3 Oppland og region 4 Akershus er det ingen endringer.