Nedgang i antall påviste rovviltskader i Innlandet

Sau i utmark
Sau på utmark.

Antallet påviste skader forårsaket av rovvilt i Innlandet har gått ned i 2023.

Publisert 12.10.2023

Statens naturoppsyn (SNO) undersøker hver sommer dyr som er gjenfunnet døde eller skadet, for å prøve og fastslå skadeårsak. Resultatene fra disse undersøkelsene legges inn i Rovbase, og gir nyttig informasjon om utvikling når det gjelder ulike tapsårsaker, herunder også omfanget av tap til rovvilt.

I Rovbase ligger det 352 skader på sau gjenfunnet i perioden 1. juni til 10. oktober 2023, der SNO har kunnet påvise tapsårsak. Av disse er 206 skader knyttet til ulike arter av store rovdyr. Dette er en markert nedgang fra antall påviste rovviltskader i samme tidsrom i årene 2020 – 2022.

image0lxub.png

Selv om det samlede antallet påviste rovviltskader viser en positiv trend har det også i 2023 vært høye tap til rovvilt i enkelte beiteområder. For eksempel har det i år blitt påvist mye skader av ulv i Stange og Nord-Odal, i tillegg til Nord-Fron og Dovre. Når det gjelder jerv så er det påvist mange skader i Lesja, Skjåk, Nord-Fron og Ringebu. Se også detaljert oversikt over påviste tap til rovvilt i de enkelte kommunene til høyre på skjermen.

Rovbase er en åpen database der alle som ønsker det kan gå inn og søke opp detaljert informasjon om tap til ulike rovvilt i ulike tidsrom eller for ulike geografiske områder. Klikk her for å åpne Rovbase.