Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2022

Ulv

Oslo tingrett fattet den 29. desember beslutning om midlertidig forføyning, som innebærer at lisensfelling innenfor ulvesonen forbys inntil videre. Dermed blir det inntil videre ikke åpnet for lisensfelling av 4 flokker innenfor ulvesona som Klima- og miljødepartementet vedtok den 21. desember. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.12.2021

Rovviltnemndene i region 4 (deler av Oslo Viken) og region 5 (deler av Innlandet) fattet den 8. oktober 2021 vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i Oslo Viken og Innlandet. Dette vedtaket har blitt påklaget. Klima- og miljøverndepartementet (KLD) er klageinstans, og fattet endelig vedtak i saken den 21. desember. Den 29. desember besluttet Oslo tingrett en midlertidig forføyning som innebærer at det ikke kan åpnes for lisenfelling av disse flokkene før det eventuelt fastsettes gjennom rettsapparatet.

Det blir trolig rettslige forhandlinger i midten av januar. Tingretten vil da kunne revurdere saken, og eventuelt åpne for lisensfelling i gjenværende tidsrom fram til 15. februar.

Vakttelefon

 • Telefonnr.: 970 29 840
 • Vakttelefon som gjelder beitesesongen 15. mai – 15. sept.:
  Bemannet 08.00 -21.00 alle dager
 • Vakttelefon 1. januar - 14.mai og 16. september - 23.desember når virksom lisensfelling og kvotejakt:
  Bemannet 08.00 - 18.00 hverdager og 10.00 - 18.00 lørdag, søndag og helligdager
 • Utvidet telefontid vurderes i perioder med ekstra høy beredskap.
 • SMS-varsling når tillatelse til felling er gitt og når skadegjører er felt.
 • SMS-varsling ved sikker observasjon av ulv/første dokumenterte skader av ulv i et beiteområde utenfor ulvesona.
 • SMS-varsling/epost til næringsorganisasjoner/tilgrensende fylkesmenn ved førstegangs dokumenterte observasjon av ulv.
 • Ukentlig nyhetsbrev om rovdyr-/beitedyrhendelser i Hedmark og Oppland.