Kvotejakt på gaupe i region 5/Hedmark i 2024

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 5/Hedmark i 2024. Kvoten er på 5 dyr, hvorav 2 voksne hunndyr. Familiegrupper unntas jakt i alle områder.

Publisert 30.01.2024

Kvoten gjelder for perioden 1. februar 2024 til 31. mars 2024, eller til kvoten er fylt dersom det skjer før perioden er slutt.

Fellingsområdet omfatter grønt område i forvaltningsplanen for rovvilt (se detajer nederst på siden). Familiegrupper unntas jakt.

Det blir lagt ut melding om gjenværende kvote på 948 00 525. Jegere plikter å holde seg oppdatert på kvoten ved ringe denne telefonen før jaktstart hver dag og 2-3 ganger i løpet av dagen.

Jegere plikter å registrere seg på Statsforvalterens SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jeger å holde seg oppdatert på kvotetelefonen jf. pkt. 3 ovenfor. Til registrering SFINs SMS-varsling.

Jegere plikter å melde fra om påskutt og felte dyr på 970 29 840 (Statsforvalteren i Innlandets rovviltvakttelefon). Påskutte dyr skal også meldes til nærmeste politimyndighet.

Kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

For nærmere vilkår for jakt på gaupe viser vi til Forskrift om jakt felling og fangst, herunder bestemmelser om ammunisjon, våpen, krav til skyteprøver mm.

Avgrensing av fellingsområde:

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner.

De deler av Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma, samt Sør-Odal kommune nord for Glomma..

I Stor-Elvdal kommune inngår den delen av kommunen som ligger vest for Glomma, men fra Koppang inngår også områdene øst for Glomma og nord for FV 30.

I Rendalen og Engerdal kommuner inngår den delen av kommunene som er nord for FV 30 til Åkerstrømmen og videre FV 217 til Sølnstua, hvor grensa følger da FV 2208 til Engerdalssætra og FV 26 til Drevsjø. Grensa følger FV26 videre mot Drevsjø til der det tar av en veg østover som går langs sørenden av Vurrusjøen. Grensa følger denne vegen til den slutter, og går videre i rett linje til der riksgrensen møter sørenden av Flötningsjøen.