Kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2023

Foto: Viltkamera NJFF

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2023. Kvoten er på 10 dyr. Familiegrupper unntas jakt i alle områder frem til 1. mars hvor det da åpnes for jakt på familiegrupper i beiteprioritert område. jf. rovviltnemndas vedtak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2023

Rovviltnemnda i region 3 har fattet følgende kvote for jakt på gaupe for 2023:

Totalkvote: 10 dyr/hunndyrkvote 4 dyr over 1 år

Av totalkvoten kan det felles maksimalt 2 dyr, hvorav 1 hunndyr over 1 år innenfor forvaltningsområdet for gaupe: kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal. Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Gran.

Presisering av enkelte bestemmelser og vilkår for jakten (ikke uttømmende):

  1. Jakttid for kvotejakt på gaupe er 1. februar – 31. mars 2023.
  2. Familiegrupper unntas jakt i alle områder frem til 1. mars hvor det da åpnes for jakt på familiegrupper i beiteprioritert område. jf. rovviltnemndas vedtak.
  3. Det blir lagt ut melding om gjenværende kvote på 948 00 525. Jegere plikter å holde seg oppdatert på kvoten ved ringe denne telefonen før jaktstart hver dag og 2-3 ganger i løpet av dagen.
  4. Jegere plikter å registrere seg på Statsforvalterens SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jeger å holde seg oppdatert på kvotetelefonen jf. pkt 3 ovenfor. Til registrering SFINs SMS-varsling.
  5. Jegere plikter å melde fra om påskutt og felte dyr på 970 29 840 (Statsforvalteren i Innlandets rovviltvakttelefon). Påskutte dyr skal også meldes til nærmeste politimyndighet.
  6. Kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.
  7. Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.
  8. For nærmere vilkår for jakt på gaupe viser vi til Forskrift om jakt felling og fangst, herunder bestemmelser om ammunisjon, våpen, krav til skyteprøver mm.

Jaktområder region 3 - gaupe 2020.JPG