Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) i 2022

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2022. Kvoten er på 10 dyr.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.01.2022

Rovviltnemnda i region 3 har fattet følgende kvote for jakt på gaupe for 2022:

 

Totalkvote: 10 dyr/hunndyrkvote 4 dyr over 1 år – hvorav familiegrupper unntas jakt i alle områder. Kvoten fordeler seg slik:

 

Område 1: Del av regionen hvor forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av gaupe: kommunene Lesja, Dovre, Vågå Lom og Skjåk, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel; 4 dyr.

 

Område 2: Del av regionen der forvaltningsplanen legger opp til 5 årlige ynglinger/familiegrupper av gaupe: kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal. Sør-Aurdal og Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Gran; 2 dyr

 

Tilleggsdyr:

4 dyr/hvorav 1 er hunndyr over 1 år for senere fordeling. Det betyr at det før fordeling av tilleggsdyr er en hunndyrkvote på 3 dyr over 1 år. Om det skytes 3 hunndyr, må jakta stoppes før fordeling av de fire siste dyra hvorav en er hunndyr. Et viktig kriterium for tildeling av tilleggsdyr vil være omfanget av påviste gaupeskader på sau siste beitesesong, og det samlede uttaket undervegs i kvotejakta. Det kan bli aktuelt å snevre inn jaktområdene for å oppnå dette.

 

Dersom det er dyr igjen på kvoten den 25. mars skal områdene slås sammen til ett fram til kvoten er fylt eller til jaktperioden er over.

 

Presisering av enkelte bestemmelser og vilkår for jakten (ikke uttømmende):

 1. Jakttid for kvotejakt på gaupe er 1. februar – 31. mars 2022.

 

 1. Familiegrupper av gaupe er unntatt jakt i alle områder jf. rovviltnemndas vedtak.

 

 1. Det blir lagt ut melding om gjenværende kvote på 948 00 525. Jegere plikter å holde seg oppdatert på kvoten ved ringe denne telefonen før jaktstart hver dag og 2-3 ganger i løpet av dagen.

 

 1. Jegere plikter å registrere seg på Statsforvalterens SMS-varsling for lisens- og kvotejegere. SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jeger å holde seg oppdatert på kvotetelefonen jf. pkt 3 ovenfor. Til registrering SFINs SMS-varsling.

 

 1. Jegere plikter å melde fra om påskutt og felte dyr på 970 29 840 (Statsforvalteren i Innlandets rovviltvakttelefon). Påskutte dyr skal også meldes til nærmeste politimyndighet.

 

 1. Kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

 

 1. Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

 

8. For nærmere vilkår for jakt på gaupe viser vi til Forskrift om jakt felling og fangst, herunder bestemmelser om ammunisjon, våpen, krav til skyteprøver mm.

 

 

 

Jaktområder region 3 - gaupe 2020.JPG

Vakttelefon

 • Telefonnr.: 970 29 840
 • Vakttelefon som gjelder beitesesongen 15. mai – 15. sept.:
  Bemannet 08.00 -21.00 alle dager
 • Vakttelefon 1. januar - 14.mai og 16. september - 23.desember når virksom lisensfelling og kvotejakt:
  Bemannet 08.00 - 18.00 hverdager og 10.00 - 18.00 lørdag, søndag og helligdager
 • Utvidet telefontid vurderes i perioder med ekstra høy beredskap.
 • SMS-varsling når tillatelse til felling er gitt og når skadegjører er felt.
 • SMS-varsling ved sikker observasjon av ulv/første dokumenterte skader av ulv i et beiteområde utenfor ulvesona.
 • SMS-varsling/epost til næringsorganisasjoner/tilgrensende fylkesmenn ved førstegangs dokumenterte observasjon av ulv.
 • Ukentlig nyhetsbrev om rovdyr-/beitedyrhendelser i Hedmark og Oppland.