Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2021

Innsamling av bjørneekskrementer er et viktig grunnlag for å fastsette antallet bjørn i Norge. Fra 2006 og framover har jegere og andre bidratt med å samle inn ekskrementer fra bjørn til bruk for "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.08.2021

Tidligere år har Miljødirektoratet bedt Fylkesmannen om å samle inn DNA-prøver fra brunbjørn via elgjegere, primært i binneområdene. Etter 2017 er det ikke sendt ut prøvemateriell for bjørneekskrementer og -hår (poser og merkelapper).  Det er fortsatt ønskelig å samle inn DNA-prøver fra hele region 5/Hedmark. Det er også ønskelig å styrke prøveinnsamlingen i region 3/Oppland, og vi oppfordrer derfor også til at dere sender inn prøver fra region3/Oppland.

Noen kommuner og jaktlag har liggende ubrukt prøvemateriell fra tidligere år som kan brukes til innsamling av DNA-prøver. Rene, ubrukte brødposer kan også fint brukes, og sammen med nødvendige opplysninger om dato, sted, jaktfelt og kontaktperson kan prøvene leveres Statens naturoppsyn, for riktig merking. Rovviltkontakter i SNO finnes på Miljødirektoratets nettsider: https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/lokalkontor/

Vi vil samtidig understreke at alle kan bidra med innsamling av prøver dersom de finner bjørneekskrementer, enten ved å kontakte lokal SNO-kontakt for prøvetaking, eller ved å legge prøven i en ubrukt plastpose som deretter leveres til SNO. Rene og uskadde poser for innsamling og oppbevaring er det viktigste grunnlaget for at prøvene skal fungere ved analyse.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge, se https://rovdata.no/Brunbj%C3%B8rn.aspx for informasjon. Det er SNO som har ansvaret for innsamling av prøvene.