Opprydding av rundballer i Mjøsa

Foto av rundballer som flyter i Mjøsa.
Foto: Thor Bjørn Rudi / Statsforvalteren i Innlandet.

Førstkommende helg vil det foregå opprydding av rundballene som har havnet i Mjøsa. Vingrom rasteplass stenges fra fredag 11. august kl. 17.00, slik at denne kan benyttes som lagringsplass for rundballene som fraktes til land. Deretter vil Bondelaget bistå med håndteringen av rundballene.

Publisert 11.08.2023

Statsforvalteren i Innlandet koordinerer den praktiske gjennomføringen for de aktørene som nå er hentet inn for å bistå i oppryddingen. Koordineringen gjøres etter avtale med Kystverket. Den første båten forventes å gå i gang fredag ettermiddag, og deretter vil det komme flere båter og en lekter lørdag morgen.

Vi har fått beskjed om at det er flere frivillige som på eget initiativ har iverksatt opprydding via båt og land. Dette er et viktig bidrag for å redusere den totale miljøbelastningen i Mjøsa, og vil også være til stor hjelp for ryddeaksjonen som nå settes i verk. Vi setter pris på innsatsen, og vil samtidig oppfordre alle til å være forsiktige og sette sikkerheten først i arbeidet.