Offentlige anskaffelser som klimatiltak

Kommunene fikk høre gode og relevante innlegg på klimakonferansen InnSats 2022. Gaute Gangås seniorrådgiver Statsforvalteren i Innlandet, Øystein Sætrang Innlandet fylkeskommune, Pål
Godard Smart Gjøvik, Odd Olaf
Schei DFØ, Sigurd Tremoen assisterende statsforvalter, Miriam Bugge
Anderssen rådgiver klima og grønn finans Den norske stats kommunalbank, Inga Blæsterdalen
Statsforvalteren i Innlandet / BioValley, Torunn Linneberg Innovasjon Norge, Jon Kristiansen regiondirektør NHO Innlandet.
Kommunene fikk høre gode og relevante innlegg på klimakonferansen InnSats 2022. Gaute Gangås seniorrådgiver Statsforvalteren i Innlandet, Øystein Sætrang Innlandet fylkeskommune, Pål Godard Smart Gjøvik, Odd Olaf Schei DFØ, Sigurd Tremoen assisterende statsforvalter, Miriam Bugge Anderssen rådgiver klima og grønn finans Den norske stats kommunalbank, Inga Blæsterdalen Statsforvalteren i Innlandet / BioValley, Torunn Linneberg Innovasjon Norge, Jon Kristiansen regiondirektør NHO Innlandet. Foto: Kristina Skamsar.

Samarbeid, kunnskap og innovasjon må til for å skape grønnere innkjøp og et grønnere Innlandet. Dette var i fokus på klimakonferansen InnSats 2022.

Publisert 10.11.2022

Det er andre året på rad Stasforvalteren i Innlandet inviterer alle kommuner i Innlandet til klimakonferanse. Denne gang i samarbeid med NHO Innlandet og Klimapartnere Innlandet. Årets tema handlet om hva, hvordan og hvorfor vi bør satse på grønne anskaffelser. I tillegg fikk kommunene presentert oppdatert informasjon om klimastatus i Innlandet, nytt fra EU på klimaområdet og gode eksempler på klimatiltak som fungerer godt i Innlandet. Et viktig formål med InnSats er å legge til rette for dialog og erfaringsutveksling mellom kollegaer, foredragsholdere og fagmiljøer.

Vi må forberede oss på klimaendring

Den ubehagelige sannheten er at klimagassutslippene i verden fortsetter å øke.

- Innsatsen må derfor økes. Fordi vi er ansvarlige for det vi gjør akkurat nå, må vi jobbe enda hardere. Vi må tenke på hva vi gjør som kan bedre situasjonen for de som kommer etter oss. Det er den forpliktelsen vi bør gi til våre barn, med hånda på hjertet. Og samarbeid mellom kommuner og næringsliv er avgjørende for å løse klimautfordringene vi står i. Vi må gå fra enkeltprosjekter til strukturelle endringer når det kommer til tiltak for en grønnere verden, og vi må bestemme oss for å få det til, var budskapet fra assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen da han åpnet InnSats 2022.

Assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen vil øke innsatsen for grønn omstilling.
Assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen vil øke innsatsen for grønn omstilling. Foto: Kristina Skamsar.

Grønne innkjøp

Både kommunene og næringslivet er sentrale aktører i samfunnsutviklingen. Og den viktigste rollen kommunene har som utvikler av næringslivet, er kanskje som innkjøper og bestiller av varer og tjenester. Det offentlige gjennomfører anskaffelser for ca. 40 milliarder per år i Innlandet, 650 milliarder nasjonalt. Samtidig krever nå det grønne skiftet omstilling. En viktig faktor i dette er at næringslivet utvikler og leverer løsninger som er mer bærekraftige og klimavennlige enn tidligere. Nye løsninger krever innovasjon og nytenkning. Bedrifter som utvikler nye løsninger tilpasset lavutslippssamfunnet legger grunnlag for langsiktig konkurransefortrinn og etablering av nye arbeidsplasser.

Innlandet fylkeskommune, NHO og Statsforvalteren i Innlandet vil samarbeide mer om dette fremover, sa Tremoen. Og Tremoen avsluttet sitt innlegg med en utfordring til kommunene.

- Min utfordring til kommunene – og som dere kan vise oss neste år er - vis meg ditt beste grønne innkjøp i året som gikk.

Hva forventer næringslivet av kommunene i et samarbeid?

Ingen kan forvente at små og mellomstore bedrifter i Innlandet på egen hånd skal ta den økonomiske risikoen det er å utvikle nye klimavennlige løsninger, uten en viss sikkerhet for at dette blir etterspurt. Og det er her det offentliges store påvirkningskraft kommer inn. Hvis det offentlige har en bevisst strategi på å etterspørre klimagunstige løsninger i sine bestillinger av varer og tjenester, står næringslivet med sin innovasjonskraft klar til å utvikle og levere på dette. Ved å stille de riktige klimakravene, kan dette bidra til å utvikle nye løsninger uten at det nødvendigvis blir mer kostbart. Muligens kan det på sikt være lønnsomt. Hvis dette i tillegg skaper innovasjonskraft i lokalt og regionalt næringsliv, oppfyller også kommunene målsettingene om å være en offensiv samfunnsutvikler – i tillegg til å bidra til å nå eget og regionens klimamål.

- Politiske vedtak er blant de sterkeste faktorene som påvirker innovasjonstakten. Lønnsom næringsutvikling bygger på samarbeid og tillit mellom offentlig og privat sektor, oppfordret regiondirektør i NHO Jon Kristiansen.

Verden og Innlandet – vi må alle bidra

Kommunene fikk høre mange gode og relevante innlegg på InnSats 2022 som kan bidra med å dra klimakampen i riktig retning.

Mange kommuner fra Innlandet deltok på årets InnSats.
Mange kommuner fra Innlandet deltok på årets InnSats. Foto: Kristina Skamsar.

Torunn Linneberg fra Innovasjon Norge holdt et innlegg om hvordan EU nå jobber for å stramme tøylene til fordel for det grønne skiftet. EU har et mål om å transformere hele økonomien og gjøre Europa til det klimanøytrale kontinent innen 2050. Hensikten er å regulere at kapitaltilgang og finansiering «spiller på lag med» bærekraftstrategien. EU sin taksonomi setter makt bak kravene og handler om å kvalitetssikre og sørge for omstilling og bærekraft. Pengene skal strømme i retning grønne prosjekter, og det skal bli dyrere å finansiere brune prosjekter.

Gjøvik kommune ved Pål Godard holdt et innlegg om hvordan Gjøvik kommune har samarbeidet med næringslivet om en belønningsordning for innbyggerne om å velge de grønne valgene – reise grønnere.

- Vi må tåle å ta litt risiko og feile, ellers vil vi heller ikke lykkes. Slik kan vi bringe samfunnet fremover, oppfordret Godard.

Gjøvik kommune er en kommune som er langt fremme på området med å tenke innovativt på grønn omstilling. Kommunen har også fått midler fra Statsforvalteren til noen av sine prosjekter.

Inga Blæsterdalen ved Statsforvalteren i Innlandet / BioValley fortalte om Innlandsporteføljen, som skal kartlegge Innlandets viktigste grønne innovasjonsprosjekter.

- Vi har et stort potensial til å øke bærekraftig verdiskaping og grønne arbeidsplasser, sa Blæsterdalen.

Fagkafe og klimasafari

InnSats 2022 ble avsluttet med fagkafe der kommunene diskuterte hvordan man kan komme i gang med strategiske grønne anskaffelser, samt en klimasafari i Hamarområdet.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.