Ni millioner til klimatiltak i Innlandet

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

24 kommuner i Innlandet har nylig fått støtte fra Klimasats for å redusere utslipp av klimagasser.

Publisert 22.07.2021

Litt om tiltakene

Det er et bredt spekter av tiltak og prosjekter som har fått støtte i Innlandet. De omfatter blant annet areal- og transportplanlegging, bygg, bruk av biogass, utslippsfrie maskiner, klimavennlige anskaffelser, reduksjon av matsvinn og energiløsninger innen sirkulær økonomi.

Mange kommuner faser ut sine fossile tjenestebiler til fordel for fossilfrie biler. Det er gitt støtte til el-ladepunkter til dette i flere kommuner. En rekke kommuner har dannet interkommunale klimanettverk, og disse har fått midler.

Det er 17 tiltak i Innlandet som har fått støtte. De omfatter 24 kommuner da en del kommuner samarbeider om dem.

Som vedlegg til denne saken finner du en detaljert oversikt over tiltakene som fikk støtte i Innlandet i år.

Hva er Klimasats?

Klimasats er en støtteordning for klimatiltak i kommunene, opprettet i 2016. Ordningen skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavsutslippssamfunnet. Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd. Det er tildelt 111 millioner kroner på landsbasis så langt i år. Kommuner i Innlandet har fått 8,885 millioner. Det er Miljødirektoratet som behandler søknadene.

Les mer om ordningen her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.