Klima- og naturkrisen krever smartere arealbruk

Illustrasjonsbilde kartlegging.
Illustrasjonsbilde kartlegging. Foto: Victoria Marie Kristiansen / Victoria Marie Kristiansen.

Arealendringer er den aller største trusselen mot naturmangfoldet vårt, og er også en viktig årsak til klimagassutslipp og klimaendringer. Å stoppe tapet av naturmangfold og å redusere klimagassutslippene er derfor noen av de viktigste utfordringene vi står ovenfor i dag.

Publisert 08.09.2023

Med en ny håndbok for konsekvensutredninger vil Miljødirektoratet bidra til en mer bærekraftig arealplanlegging, for å løse natur- og klimakrisen.

Håndboka er en oppdatering av dagens veiledere for konsekvensutredninger, og viser hvordan de ulike klima- og miljøtemaene skal kartlegges og utredes i en konsekvensutredning av reguleringsplaner og tiltak. Den inneholder eksempler, maler og sjekklister som kommuner og andre myndigheter kan bruke for å stille krav til utredninger og for å vurdere og behandle utredningene.

Du kan lese mer om Miljødirektoratets arbeid på deres nettsider. Lenke til selve håndboka finner i høyremenyen på denne siden.

Miljødirektoratet skal også holde webinar 13. og 14. september, der håndboka blir presentert. Lenke finner du her: Presentasjon av håndbok for konsekvensutredninger - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)