Statsforvalteren endrer tillatelsen til Mjøsanlegget AS

Anlegget på Roverudmyra i Lillehammer får en økt ramme for mottak av råstoff for biogassproduksjon. I tillegg er tillatelsen endret mht avfallstyper, slik anlegget også ta imot husdyrgjødsel. 

Nye presiseringer i tillatelsen er at anlegget og driften er omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) og skal dermed ta i bruk "beste tilgjengelige teknikker" for avfallsbehandlingen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.06.2021

Mjøsanlegget AS har produsert biogass siden 2001. Forrige endring av tillatelsen var i 2013, da anlegget fikk øke kapasiteten for mottak av avfall fra 14 000 tonn til 30 000 tonn per år. Tidligere har avfallstypene ved anlegget vært begrenset til kildesortert matavfall fra husholdninger og organisk avfall fra næringsvirksomhet. I endret tillatelse blir den samlede avfallsmengden per år økt til 45 000 tonn, samtidig som at det innenfor totalrammen kan tas imot inntil 10 000 tonn husdyrgjødsel per år.

Bedriften gis samtidig anledning til å lagre matavfall utendørs under visse forutsetninger. Bl.a. skal lagringsmengden ikke overstige 80 tonn, og avfallet skal ha uskadet glass eller metallemballasje.

Ved å være omfattet av IED plikter anlegget også å ta i bruk beste tilgjengelige teknikker og rensemetoder for å forebygge utslipp av luktende gasser til omgivelsene. Luktkravet fra anlegget er videreført fra den forrige tillatelsen. Vi vurderer at kravet til utslipp av lukt allerede er strengt regulert, men at det er behov for jevnlige undersøkelser for å sikre at luktkravet overholdes. I ny tillatelse er det stilt krav om at Mjøsanlegget AS skal gjennomføre ny luktrisikovurdering innen 15. desember 2022.

Vedtak og ny tillatelse for Mjøsanlegget AS finnes til høyre på denne siden. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.