Fylkesmannen gir tillatelse til Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap.

Søknad fra Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) om mottak, sortering og behandling av avfall er ferdigbehandlet. Fylkesmannen stiller krav om undersøkelser og vannovervåking i forbindelse med tidligere deponert avfall.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.06.2019

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra MGR om tillatelse til drift av sorteringsanlegg for ulike avfallstyper. Avfall som kan mottas og håndteres er husholdningsavfall og avfall fra mindre næringsvirksomheter. I tillegg til mottak, sortering og behandling av avfall, omfatter tillatelsen også kompostering av hageavfall og produksjon av jordprodukter ved noen av miljøstasjonene. Samtidig er det etablert ny miljøstasjon i Fåvang som også omfattes av tillatelsen.

På Frya miljøstasjon var det i perioden 1980-1991 drift av forbrenningsanlegg for restavfall. I forbindelse med at dette anlegget ble lagt ned, ble askeavfall og materialer fra selve forbrenningsanlegget deponert inne på anleggsområdet. Fylkesmannen stiller krav om at MGR innen 1. oktober 2019 skal oversende plan for utredning og vannovervåkingsprogram for å vurdere eventuell miljøbelastning fra deponert avfall på Frya miljøstasjon.

Vedtaket og vilkår i tillatelsen kan påklages av parter i saken og andre med rettslig klageintersse innen 10. juli 2019. Eventuell klage skal rettes til Miljødirektoratet og skal sendes til Fylkesmannen: Fylkesmannen i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer, eller elektronisk til fminpost@fylkesmannen.no.

Vedtak i saken og tillatelse for MGR kan leses til høyre på denne siden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.