Har du meldt deg på Natur- og klimakonferansen 2023?

Foto av sjø og landskap
Foto: Statsforvalteren i Innlandet/Menno Hoekstra.

Vi står midt i en klima- og naturkrise der klimaendringer og tap av natur og biomangfold er noen av vår tids største utfordringer. Derfor er det viktig å lære mer om sammenhengene, og hvordan vi kan ta grep for å reversere utviklingen. Meld deg på Natur- og klimakonferansen 8. og 9. november på Scandic Hamar!

Publisert 31.08.2023

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune inviterer til Natur- og klimakonferansen 2023.

Målgruppen for samlingen er ansatte og politikere i kommunene i Innlandet. Sett av tidspunktet, og møt klima- og miljøminister Espen Barth Eide, biologiprofessor Dag O. Hessen, bevaringsbiolog Anne Sverdrup-Thygeson, fagressurser fra WWF, NIBIO og Universitetet i Oslo, samt regionale fag- og forvalningsaktører – og ikke minst: kollegaer fra hele Innlandet!

Vi minner om at påmeldingsfristen er allerede 7. september! Meld deg på og bidra til å gjøre 8. og 9. november til den store møteplassen for natur- og klima i Innlandet!

Praktisk informasjon, program og påmelding fpr konferansen finner her.

Kontaktpersoner