Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Penger og stablet tømmer

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.10.2021

De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i 2022 må sende søknad til Fylkesmannen i Innlandet innen 20. november 2021.

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke. Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles også krav til delfinansiering og rapportering.

Søknad sendes innen 20.11.2021 til: sfinpost@statsforvalteren.no

eller via post til:
Statsforvalteren i Innlandet
Enhet for skog- og trebruk.
Postboks 987
2604 Lillehammer.

Søknaden merkes: "Fylkesinntrukne rentemidler 2022".

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene.