Frist for tilskudd og skogfond i 2018

Hånd som holder penger fremfor tømmerstokker.

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering/utbetaling fra skogfondet i år er 7. desember.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.11.2018

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget bes presentere disse for kommunen senest 7. desember. Skogfondbilag vedr. tiltak som ikke gir tilskudd, må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

Noen kommuner kan ha egne frister, da er det disse fristene som gjelder. Der skogeier er usikker mht frister, må skogeieren selv ta kontakt med kommunen.