Satser og frister for søknad om tilskudd til tettere planting og gjødsling 2023

Foto av helikopter som bidrar til gjødsling av skog.
Helikoptergjødsling av skog. Foto: Anne Mæhlum.

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for 2023. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.02.2023

Tilskuddsatser for 2023

  • Gjødsling av skog: 50 %
  • Tettere planting ved nyplanting: 60 %
  • Suppleringsplanting: 40 %

Tilskuddssatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert. Det vil i tilfelle mest sannsynlig kunne skje i siste søknadsomgang (25. november).

Merk: For 2023 har tilskudssatsen for suppleringsplanting økt til 40 %.

Søknadsomganger og -frister

  • Gjødsling av skog: 15. september
  • Tettere planting ved nyplanting: 1. september og 25. november
  • Suppleringsplanting: 1. september og 25. november

For seint innkomne søknader vil ikke bli tildelt tilskudd.

Forvaltning, forutsetninger og vilkår for ordningen

  • Ordningen forvaltes av kommunene i tråd med reglene i NMSK-forskriften.
  • Faglige råd, forutsetninger og vilkår for tilskuddet er ikke endret fra tidligere år.

Les mer om tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak på landbruksdirektoratet.no

Les mer om tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak på landbruksdirektoratet.no

Kontaktpersoner