Oppsummering av oppryddingen etter stormen 19. november 2021

Tømmer som ligger ved siden av en vei
Sør-Aurdal ble hardt rammet av stormen, og det vindfelte virket tilsvarte opp mot 5 ganger så mye som ett års normal avvirkning i kommunen. Foto: Eva Skagestad/Statsforvalteren i Innlandet.

Skogeierne, entreprenørene og tømmeromsetterne har gjort en kjempeinnsats med å rydde opp den drivverdige skogen som ble stormfelt 19. november 2021. Det foregår fortsatt noe arbeid, men i hovedsak er jobben gjort, og Landbruksdirektoratet hadde siste frist for den ekstra tilskuddsordningen for oppryddingen den 15. oktober i år. 

Publisert 18.12.2023

Les mer om selve tilskuddsordningen hos Landbrukdsdirektoratet

Da var det utbetalt 7,2 millioner kroner bare i Innlandet. Av dette gikk 4,5 millioner kroner til opprydding i yngre produksjonsskog, hogstklasse 3.

I Innlandet rammet stormen ekstra hardt i to kommuner, Sør-Aurdal og Etnedal, der 6,1 millioner kroner av tilskuddet er utbetalt. Til sammen har 118 skogeiendommer fått utbetalt oppryddingstilskudd.

Samlet sett har oppryddingen i all hovedsak vært vellykket.  Mange strakk seg langt for å hjelpe til ikke bare med selve oppryddingen, men med transport, utbedring av skogsbilveger, ekstra salg av tømmer og alt som følger med en slik hendelse. Aktørene hadde stort fokus på sikkerhet og HMS fra dag en, og i Innlandet har vi heldig vis ikke registrert noen alvorlige personskader. Oppgang i etterspørsel etter tømmer og gode priser bidro til å sikre omsetning av alt det nedblåste tømmeret som kom uforutsett inn i markedet. Tilskuddsordningen fra det offentlige var også en positiv stimulans til å få ryddet opp virke med høye driftskostnader.  Hendelsen var en kraftig vekker for at skogbruket må være bedre forberedt neste gang noe slik skjer, og at det må foreligge beredskapsplan for alle ledd som skal bidra i en slik hendelse.