Omfattende stormskader i Innlandet

Foto: Ingun Therese Baanaas.

Været fredag 19. november førte til stedvis brutale skader på skogen i Innlandet. Statsforvalteren samarbeider med skogeierorganisasjonene og forsikringsselskapet Skogbrand om å skaffe oversikt over skadeomfanget.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.11.2021

Vi har fått inn meldinger om skader fra hele fylket, fra enkelttrær og små grupper, til omfattende sammenhengende flater. Deler av Gudbrandsdalen, Valdres, Ringsaker, Gjøvik-regionen og Søndre Land har rapportert inn stedvis skader, der større flater er lagt ned av vinden. Det er likevel i deler av Nordre Land, Sør-Aurdal og Etnedal at stormskadene er svært omfattende, og store sammenhengende områder totalskadet. I løpet av onsdag vil det bli gjort kartlegging med helikopter for å få en enda bedre oversikt over skadene.

Alle skogaktørene samarbeider nå om å legge en plan for opprydding i skadene. Det er viktig å prioritere rett for å oppnå best mulig avsetning og bevare verdien av tømmeret fra den skadede skogen. Det er også helt nødvendig med opprydding på grunn av fare for oppblomstring av stor granbarkbille (Ips Typografus) til våren med etterfølgende omfattende skader, og fare for misfarget virke.

Vi ber om at alle skogeiere sjekker egen skog og melder skader:

  • Gi beskjed til kommunen hvor i skogen og ca hvor mye som er skadet.
  • For de som har forsikret skogen hos Skogbrand forsikring: meld skade. Det er svært viktig å gjøre dette for å få gjennomført en takst før oppryddingsarbeidet kan begynne. Les mer om dette her: https://www.skogbrand.no/omfattende-stormskader-fredag-19-11-21/
  • Ta kontakt med skogbruksleder eller lignende for å legge en plan for opprydding.
  • Ikke start arbeidet alene, men vent på hjelp av maskiner! Det er store spenninger i virket som er vindfelt, og et livsfarlig arbeid for den som ikke er erfaren. Dersom du likevel ønsker å bidra selv, finner du spesialkurs i vindfallhogst hos Skogkurs. Disse finner du på skogkurs.no.

Se innslag med Eva Skagestad fra NRK Distriksnyheter 22.11.2021.

Landburuksdirektoratet har lagt ut en nettsak hvor de oppfordrer til å ta ut skadet skog for å sikre verdiene.

Se nyhetsak fra Landbruksdirektoratet 29.11.2021