Ledig stilling som seniorrådgiver / rådgiver – skogbruk og miljø

Enhet for skog- og trebruk i virksomhetsområdet for miljøvern, landbruk og næringsutvikling har ledig stilling. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.09.2021

Den som tilsettes vil ha det faglige ansvaret for arbeidet med skogbrukets miljøansvar i enheten, med oppgaver er knyttet til rådgivning, tilskuddsforvaltning og saksbehandling.

  • Ta initiativ til å fremme og videreutvikle skogbrukets miljøansvar.
  • Bidra i enhetens og Statsforvalterens samla arbeid med å fremme skogens betydning og plass i det grønne skiftet.
  • Andre oppgaver kan bli aktuelle, avhengig av behov, kvalifikasjoner og kompetanse.

Arbeidet innebærer bred kontakt med skognæringen, kommuner, regionale og nasjonale offentlige myndigheter. Stillingen krever initiativ og engasjement. Fokus på kvalitet og resultater er en forutsetning. Kommunikasjon og veiledning inngår som en vesentlig del av stillingen.

For full utlysning se her.