Innlandsskogbruket på offensiven

Foto av dame som holder presentasjon
Foto: Eva Skagestad.

Et Innlandsskogbruk som ønsker å ruste seg for framtidens klima, møttes på vårsamling 30. mars på Terningen Arena i Elverum. Årets kick-off for skogkultursesongen hadde rekordstor oppslutning av funksjonærer fra både privat og offentlig skogforvaltning med 190 navn på deltakerlista. 

Publisert 31.03.2023

Dagen bød på en kombinasjon av forskningsformidling og eksempler fra praktisk skogbruk som gav faglig påfyll, erfaringsutveksling og inspirasjon for en ny feltsesong.

Skogen er viktig i kampen mot klimaendringer gjennom evnen til å binde CO2, og til å erstatte fosilt råstoff til bygg og industri. Samtidig vil klimaendringer også påvirke selve skogen og skogskjøtselen framover.

– Hvordan sikre ny skog etter hogst, hva er rett skogskjøtsel i endret klima og hvilke muligheter har vi til å sikre lokal manuell arbeidskraft var viktige tema på samlingen. I tillegg til bidragsytere fra det offentlige, skognæringen, Skogfrøverket og NBIO, stod også svenske forskere fra Skogforsk og Sveriges lantbruksuniversitet på talerlisten. 

Foredrag i auditorium
Foto: Eva Skagestad.

Viktig møteplass

Vårsamling for Innlandsskogbruket er en årlig møteplass som arrangeres av kontaktutvalget for skogbruk i Innlandet. Samlingen finansieres av fylkesinntrukne rentemidler. Enhet for skog- og trebruk hos Statsforvalteren i Innlandet er praktisk arrangør.

Her kan du se programmet for årets samling (pdf).