Innlandsskogbruket i tall 2021

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet rapporten Innlandsskogbruket i tall 2021. Den oppsummerer aktiviteten gjennom året og gir en oversikt over skogfondsregnskapet og sentral skogstatistikk for Innlandet. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.04.2022

2021 ble et rekordår for avvirkningen i Innlandet. Det ble avvirket og omsatt 4,6 millioner kubikk med tømmer med en verdi på over 2 milliarder kroner. Innlandet sto for omtrent 40 prosent av den nasjonale avvirkningen.

Også 2021 har vært preget av korona pandemien. Dette gjenspeiler seg i investeringsnivået, spesielt innen skogkultur og ungskogspleie der vi har sett en reduksjon i investeringer på 50 prosent. Videreføring av plantetilskuddet for å sikre skogplanting våren 2021 har gitt positive resultater, og vi ser en økning i egenaktive skogeiere som har plantet i egen skog.

Hele rapporten og tidligere publikasjoner finner på høyre siden.