Husk frist for tilskudd til skogplanting 1. september

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 som følge av Covid19-restriksjoner, ble det laget en midlertidig tilskuddsordning. Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting må sende søknad til kommunen innen den 1. september for å få dette tilskuddet

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.08.2021

I likhet med fjoråret er det i år et ekstraordinært tilskudd for all vårplanting. Tilskuddet er i år på 1,50 kr per plante. Fristen for rapportering og dokumentasjon for å kunne oppnå dette ekstraordinære tilskuddet er 1. september 2021.  Tilskuddet gjelder både nyplanting, suppleringsplanting og planting av juletrær. Dette tilskuddet gjelder kun vårplanting.

Skogeiere som utførte plantearbeidet selv, eller som ikke benyttet seg av skogeierandelslag som Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog eller sentrale aktører som SB Skog og Nortømmer til plantearbeidet, skal søke sin kommune om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondsystemet.

Søknad om ekstraordinært tilskudd og søknad om refusjon av skogfond gjøres samtidig, og dokumenteres med eventuelle fakturaer.

Du kan lese mer om det ekstraordinære tilskuddet til vårplanting ved å trykke her.

 

I likhet med de senere år gis det også tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak. Første søknadsomgang for dette tilskuddet er den 1. september. Denne tilskuddsordningen gjelder både vår- og høstplanting, og dermed vil det også komme en ny søknadsomgang på dette senere på høsten.

Informasjon om tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak finner du ved å trykke her.

 

Ta kontakt med skogbrukssjefen i din kommune ved behov for veiledning eller spørsmål.

Kontaktpersoner