Fagdager om lukket hogst

Lukket hogst er et tema som er i vinden, og vi forventer økt bruk av lukkede hogstformer framover. Med dette som bakgrunn inviterte vi til fagdag for skogbruksfunksjonærene i kommunene. Fagdagene ble avholdt den 19. og 20. september, på henholdsvis Rena og Lillehammer.

Publisert 22.09.2023

Hensikten med fagdagene var å belyse nye problemstillinger som de lukkede hogstformene kan føre med seg for offentlig skogforvaltning. Vi hadde en grunnleggende gjennomgang av ulike lukkede hogstformer, og hadde gode diskusjoner rundt temaer som: Hvordan skal vi tolke det eksisterende regelverket på skogbruksområdet når praksisen i skogbruket endrer seg? Hvor mye foryngelse kreves etter lukket hogst? Og hvordan vurderer vi temaer knyttet til lukkede hogster når vi er ute på resultatkartlegging av foryngelse og miljøhensyn?


Det var en reflektert og kunnskapsrik gjeng som møtte opp i regnværet. Med god deltagelse fikk vi belyst og diskutert viktige temaer. Det kom tydelig fram de store variasjonene innad i fylket når det kommer til skogbehandling og driftsteknikk. Vi fikk også med oss Per Gjellan fra Landbruksdirektoratet, som kom med viktige avklaringer angående tolking av regelverket.


Takk til alle som deltok.