Eva Skagestad ny leder hos Statsforvalteren

Eva Skagestad er tilsatt som avdelingsdirektør med ansvar for skog- og trebruk hos Statsforvalteren i Innlandet. Hun tiltrer stillingen i løpet av oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.06.2021

Skagestad er utdannet forstkandidat fra NMBU, og kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) på Biri. Hun kjenner næringen svært godt gjennom en rekke stillinger og verv i ulike deler av skogbruket.

Innlandet er landets klart største skogfylke. Skagestad vil få en sentral rolle i Innlandets samlede satsing på videreutvikling av så vel primærskogbruket som å bidra til å skape enda mer verdier ut av skogen vår. Statsforvalteren ser frem til å få Skagestad på laget.

Kontaktpersoner