Ekstraordinært plantetilskudd 2021

Skogplanter Østnorge - neste generasjon med granplanter. Foto: Gustav Uhnger
Skogplanter Østnorge - neste generasjon med granplanter. Foto: Gustav Uhnger Foto: Gustav Uhnger.

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt. Tilskudd på 1,50 kroner per plante gjelder all skogplanting som utføres våren 2021.

Publisert 31.05.2021, Sist endret 21.06.2021

Bakgrunnen for ordningen er at arbeidskraftsituasjonen så langt i år er mer utfordrende enn på samme tid i fjor. Skogbruket må organisere årets vårplanting uten tilgang på utenlandsk arbeidskraft, som følge av Covid-19-restriksjoner.

Stortinget har i behandling av revidert nasjonalbudsjett 2021 vedtatt å øke tilskuddet til planting av skogplanter våren 2021 til 1,50 kr per plante. Det ekstraordinære tilskuddet skal bidra til å sikre plantesesongen og kompensere for økte kostnader som følger av Covid-19. 

Tilskudd til sentrale aktører, dvs skogeierandelslag og andre med tilsvarende sentral rolle i skogbruket, utbetales direkte til disse. Se egen søknadsrutine og frist.

Tilskudd til skogeiere som planter i egen regi, eller som bruker annen innleid arbeidskraft, må sende søknad om utbetaling av tilskudd til kommunen. Det søkes på samme måte som ved krav om refusjon fra skogfond til planting og/eller søknad om tilskudd til planting. Søknad kan skje via "Skogfond på nett" eller på papirskjema. Se landbruksdirektoratets nettside for mer informasjon.

Søknadsfrist for skogeier er 01.09.2021.