Bruk av skogfond til å rydde vindfall og vurdering av stormskadde bestand til skogproduksjon

Vinteren har lagt seg over vindfallene
Vinteren har lagt seg over vindfallene Foto: Carl Olav Holen.

Landbruksdirektoratet har klarert at skogfond kan brukes til å dekke underskudd ved oppryddingsdrifter av vindfall. Det er også kommet et oppdatert grunnlag for å vurdere om stående glissen produksjonsskog bør stå etter stormskadene eller avvirkes for nyplanting.

Publisert 06.01.2022

Landbruksdirektoratet har tydeliggjort at skogeier kan benytte skogfond til å dekke underskudd ved opprydding etter vindfall, dersom tiltaket er et skadeforebyggende tiltak eller nødvendig forarbeid for å sikre ny foryngelse. De minner også om at skogeier som solgte tømmer i 2021 og ikke avsatte nok skogfond, er det muligheter for tilleggsinnbetaling innen 6. februar i år. Se nyheten hos Landbruksdirektoratet: Skogfond til opprydding av vindfall - Landbruksdirektoratet

 Stormens herjinger den 19. november førte til at mye skog blåste over ende, men i noen bestand var ikke skadene totale. En større eller mindre del av bestandet er fortsatt uskadd. Det er særlig i yngre skog det må vurderes om dette er noe å produsere videre på. Hans Fredrik Hoen og Torjus F. Bolkesjø har gitt oss et teoretisk grunnlag for å gjøre denne vurderingen. Se artikkel i Norsk skogbruk om dette : Bør restbestand stå eller sluttavvirkes?

Den generelle vurderingen er at det kan være fornuftig å produsere videre på relativt glisne bestand av yngre skog, men det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.