Bruk av skogfond til å rydde vindfall og vurdering av stormskadde bestand til skogproduksjon

Vinteren har lagt seg over vindfallene
Vinteren har lagt seg over vindfallene Foto: Carl Olav Holen.

Landbruksdirektoratet har klarert at skogfond kan brukes til å dekke underskudd ved oppryddingsdrifter av vindfall. Det er også kommet et oppdatert grunnlag for å vurdere om stående glissen produksjonsskog bør stå etter stormskadene eller avvirkes for nyplanting.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.01.2022

Landbruksdirektoratet har tydeliggjort at skogeier kan benytte skogfond til å dekke underskudd ved opprydding etter vindfall, dersom tiltaket er et skadeforebyggende tiltak eller nødvendig forarbeid for å sikre ny foryngelse. De minner også om at skogeier som solgte tømmer i 2021 og ikke avsatte nok skogfond, er det muligheter for tilleggsinnbetaling innen 6. februar i år. Se nyheten hos Landbruksdirektoratet: Skogfond til opprydding av vindfall - Landbruksdirektoratet

 Stormens herjinger den 19. november førte til at mye skog blåste over ende, men i noen bestand var ikke skadene totale. En større eller mindre del av bestandet er fortsatt uskadd. Det er særlig i yngre skog det må vurderes om dette er noe å produsere videre på. Hans Fredrik Hoen og Torjus F. Bolkesjø har gitt oss et teoretisk grunnlag for å gjøre denne vurderingen. Se artikkel i Norsk skogbruk om dette : Bør restbestand stå eller sluttavvirkes?

Den generelle vurderingen er at det kan være fornuftig å produsere videre på relativt glisne bestand av yngre skog, men det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.