Vegvedlikehold

Behovet for vedlikehold på skogsbilveger oppstår umidelbart etter at vegen er ferdig bygd.

 

Forskning viser at over tid er årlig vedlikehold billigere enn lengre perioder uten vedlikehold, for så å oppruste vegen med tyngre inngrep. Det er derfor viktig å gjennomføre et regelmessig vedlikehold, helst hvert år.

Nye kjøremønstre med store volumer ut av skogen over korte perioder og endret klima med mer nedbør øker behovet for et godt og systematisk vedlikehold. Sommervedlikehold av skogsbilveger kan finansieres med skogfond. Vedlikehold av traktorveger kan ikke finansieres med skogfond.

Bruk av skogfond er hjemlet i Forskrift om skogfond o.a.

   §11. Formål skogfond kan brukast til

   Midlane frå skogfond kan brukast til følgande formål:

3. Vedlikehald av skogsbilvegar som inngår i det permanente vegnettet, under dette velteplassar for skogsvirket. For årlig vedlikehoad kan kostnader på inntil kr 4,- pr løpemeter godkjennast. Dette gjeld ikkje ved istandsetjing etter store skader på vegen ved flom, ras eller andre uventa hendingar. Ved større vedlikehaldsprosjekt, der kostnaden overstiger kr 4,- pr. løpemeter, skal kommunen godkjenne bruk av skogfond før arbeidet blir starta opp

Vedlikeholdkostnadene ut over kr 4,- pr. meter skal forhåndsgodkjennes av kommunen. 

Veger som har fått tilskudd skal vedlikeholdes i minimum 25 år i henhold til den vegklassen den ble bygget for. Dette vil bli kontrollert av kommunen.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.