Massetak

Steinbrudd

Det er søknadspliktig å etablere og utvide massetak både for nybygging, ombygging og for vedlikehold av landbruksveger.

Publisert 07.06.2019

Gjeler uttaket masser som er nødvendig i forbindelse med bygging og vedlikehold av det enkelte veganlegget og eventuelle tilgrensende veger skal det søkes i henhold til Landbruksveforskriften - Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvegerbruk skjema fra SLF LDIR 902 B

Søknaden skal med nødvendig kartunderlag leveres til kommunen. Uttak kan ikke påbegynnes uten tillatelse fra kommunen.

Omfatter uttaket også salg av masser ut over den enkelte veg og eventuelle tilgrensende landbruksveger må det søkes i henhold til Plan- og bygningsloven.